Go to ...
RSS Feed

czwartek, Marzec 21, 2019

Ogłoszenie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Krasnobrodu
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Nazwa zadania I : ” Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki”.
Liczba złożonych ofert: 1
Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych lub merytorycznych: 0
Dokonano wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu – przyznana kwota: 45361,68 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Złożona oferta spełniła wymogi formalne i uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną.
Wyboru oferty dokonano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 z późn.zm. ) oraz z ogłoszonym dnia 15 grudnia  2015 r. otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r. zadania : ” Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków
w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki”.

Burmistrz Krasnobrodu
/-/ Kazimierz Misztal

za krasnobrod.pl

Social Share Toolbar

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More Stories From Uncategorized

About Zdybel Józef,