Go to ...
RSS Feed

wtorek, Maj 21, 2019

Odpowiedź na interpelację nr 1158 Jarosława Sachajko


Odpowiedź na interpelację nr 1158

w sprawie planowanych działań wojewody lubelskiego dotyczących ratownictwa medycznego w woj. lubelskim

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz

Warszawa, 21-03-2016

Szanowny Panie Marszałku,
W odpowiedzi na interpelację nr 1158 Pana Posła Jarosława Sachajki z dnia 23 lutego br., w sprawie planowanych działań Wojewody Lubelskiego dotyczących ratownictwa medycznego w województwie lubelskim, uprzejmie informuję, co następuje. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.) planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody. W ramach realizacji zadania, o którym mowa powyżej i na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2011 r. nr 3, poz. 6), wojewoda sporządza wojewódzki plan działania systemu, który jest następnie przekazywany Ministrowi Zdrowia celem zatwierdzenia – zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ww. ustawy. Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 i 3, plan obejmuje m.in. liczbę i rozmieszczenie na obszarze województwa zespołów ratownictwa medycznego, a także rejony operacyjne i obszary działania. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie wystąpiłem do Wojewody Lubelskiego z prośbą o informację w tym zakresie. Z otrzymanej informacji wynika, iż obecnie trwają prace nad zmianami w rozmieszczeniu zespołów ratownictwa medycznego, które są konsultowane z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, a następnie zostaną poddane konsultacjom z samorządami. Ponadto informuję, iż ostateczna akceptacja zmian, które ewentualnie zostaną wprowadzone w wojewódzkim planie działania systemu, będzie należała do Ministra Zdrowia, który również dokona stosownej analizy.

Social Share Toolbar

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More Stories From Uncategorized

About Zdybel Józef,