Go to ...
RSS Feed

wtorek, Maj 21, 2019

XXI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie


XXI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

XXI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2016 (tj.wtorek) o godz. 1600 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XX sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. 
6.Interpelacje i wolne wnioski.
7.Podjęcie uchwał:
 
1)ws. przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
2)ws. zmiany uchwały Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
3)ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Krasnobród na 2017r,
4)ws. wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnobród,
5)ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017r,
6)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
7)ws. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
8)ws. uchwalenia Statutu Gminy Krasnobród.
 
8.Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
9.Zakończenie obrad.
 
 
/-/ Roland Wyrostkiewicz 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
źródło:krasnobrod.pl
Social Share Toolbar

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More Stories From Uncategorized

About Zdybel Józef,